Detectors

Các lựa chọn cho đầu dò

IC-Detection

 

Tùy vào ứng dụng, bạn có thể lựa chọn loại đầu dò thích hợp với hệ thống sắc ký ion Metrohm.

chromatographs may also be interfaced with MS and ICP/MS detectors of virtually any brand.Điều này giúp bạn giải quyết các thử thách trong phân tích. Bạn có thể ghép nối tiếp nhiều đầu dò với nhau tùy theo yêu cầu của ứng dụng. Hơn nữa, sắc ký ion Metrohm có thể kết hợp với đầu dò MS và ICP/MS của các hãng khác nhau.

Mỗi loại đầu dò (độ dẫn, UV/Vis, điện hóa) có những ưu điểm riêng về độ chọn lọc và độ nhạy.

> tùy chọn có sẵn

 

Đầu dò độ dẫn – Phương pháp chuẩn cho sắc ký ion

49617_simvid_1

Đầu dò độ dẫn là phương pháp ghi nhận tiêu chuẩn trong sắc ký ion.

Được sử dụng rộng rãi trong phân tích: anion, cation, amin. Đầu dò độ dẫn Metrohm phát hiện được tất cả các hợp chất ion, đây là loại đầu dò được sử dụng nhiều nhất.


Đầu dò UV/Vis – dùng định lượng các hợp chất có hấp thu với bước sóng UV

49621_simvid_1

Đầu dò UV-Vis dùng định lượng một cách dễ dàng các hợp chất hấp thu ánh sáng trong vùng UV và Vis.

Ứng dụng đặc trưng của đầu dò UV/Vis là xác định các hợp chất Nitrogen, Sulfua, Halogen, các chất hữu cơ và các chất khác.

Kết hợp với phương pháp phản ứng sau cột (PCR), đầu dò UV/Vis xác định được các ion như Cr, Br, kim loại chuyển tiếp ở hàm lượng rất thấp.


Đầu dò điện hóa – Phân tích các hợp chất có tính oxy hóa

49622_simvid_1

Đầu dò điện hóa lựa chọn thay thế cho đầu dò độ dẫn và đầu dò UV/Vis.

Phương pháp này sử dụng để xác định các hợp chất có tính oxy hóa hay tính khử.

Các ứng dụng đặc trưng của đầu dò điện hóa: xác định các hợp chất đường, anion (CN, S, I, Br ), cation (amin, axit amin vòng thơm), các chất hữu cơ (phenol, vitamin,..)


> tùy chọn có sẵn

Liên hệ


Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam

Vui lòng lựa chọn lĩnh vực hoạt động của bạn:*

Tin nhắn của bạn:*

Vui lòng nhập

Địa chỉ email của bạn*

Chức danh: ÔngTiến sỹGiáo sư

Tên*:

Họ*:

Công ty/Cơ quan*:

Địa chỉ:

Thị trấn/thị xã:

Tỉnh:

Mã bưu điện:

Quốc gia:

Số điện thoại:

Bạn có muốn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi?

Vâng, tôi muốn đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập mã số hiển thị:

captcha