IC Columns

Cột sắc ký ion

IC-Columns-with-operator

Cột là “trái tim” của sắc ký ion

Nếu không có cột phân tích thích hợp, hệ thống sắc ký ion hiện đại sẽ không cho kết quả đúng và tin cậy. Do vậy Metrohm cung cấp cho bạn một phạm vi rộng các loại cột nhằm đáp ứng yêu cầu về độ chính xác kết quả phân tích mà bạn muốn.

Hãy tham khảo các loại cột của chúng tôi để lựa chọn chính xác những gì bạn đang cần:

  • Cột phân tích, cột bảo vệ, cột làm sạch, cột làm giàu
  • Cột phân tích cho anion, cation và một số chất khác
  • Cột phân tích đặc biệt:cột tách nhanh, thời gian lưu ngắn
  • Phụ kiện cho cột sắc ký

Tài liệu

Catalog: The column program 2014

>Column Finder

Liên hệ


Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam

Vui lòng lựa chọn lĩnh vực hoạt động của bạn:*

Tin nhắn của bạn:*

Vui lòng nhập

Địa chỉ email của bạn*

Chức danh: ÔngTiến sỹGiáo sư

Tên*:

Họ*:

Công ty/Cơ quan*:

Địa chỉ:

Thị trấn/thị xã:

Tỉnh:

Mã bưu điện:

Quốc gia:

Số điện thoại:

Bạn có muốn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi?

Vâng, tôi muốn đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập mã số hiển thị:

captcha