Sample preparation for Karl Fischer Titrandos and Titrino Coulometers

Chuẩn bị mẫu cho KF Titrandos & Titrino theo phương pháp điện lượng

Products > Karl Fischer titration > Sample preparation for Karl Fischer Titrandos and Titrino Coulometers

KF-Titrando-Sample-Preparation

 

Hàm lượng nước trong một số mẫu không thể xác định trực tiếp bằng phương pháp chuẩn độ.

Trong trường hợp này, Metrohm cung cấp nhiều kỹ thuật cho phép bạn chuẩn bị mẫu cho việc xác định nước theo phương pháp điện lượng hoặc thể tích.

Tính năng nổi bật

  • Nếu mẫu của bạn khó hòa tan, hãy sử dụng phương pháp gia nhiệt.
  • Nếu khó tách nước ra khỏi mẫu, hãy sử dụng phương pháp chưng cất.
  • Nếu là mẫu rắn, hãy sử dụng máy đồng hóa Polytron.
  • Nếu bạn có quá nhiều mẫu, hãy lựa chọn phương pháp chuẩn bị và phân tích mẫu tự động

 

> tùy chọn có sẵn

 

Đối với mẫu khó dùng phương pháp gia nhiệt

860-KF-Thermoprep-detail

Phương pháp gia nhiệt cho phép bạn phân tích những mẫu không thể chuẩn độ trực tiếp.

Chẳng hạn, nếu mẫu khó hòa tan hay có phản ứng phụ với thuốc thử KF, phương pháp gia nhiệt là giải pháp phù hợp. Trong phương pháp này, mẫu được gia nhiệt và hơi nước được đưa qua cốc chuẩn độ bằng một loại khí mang. Và kết quả, chỉ hơi nước mới có thể đi vào cốc chuẩn độ, do đó chống lại sự đóng cặn trên cốc chuẩn độ và điện cực.


Bạn có thể lựa chọn: Thủ công, tự động, hay được điều khiển bằng phần mềm.

885-Compact-Oven-Sample-Changer

Bạn có thể sử dụng phương pháp gia nhiệt theo cách mà bạn cần.

860 KF Thermoprep: Thiết bị hoạt động thủ công, nó cung cấp cho bạn một giải giáp đơn giản, dễ thực hiện và rất kinh tế.

885 Compact Oven Sample Changer: Bộ chuyển mẫu tự động này kết hợp với phương pháp gia nhiệt, rất tiết kiệm thời gian và dễ sử dụng. Nhờ bộ điều khiển được tích hợp trên máy, việc cài đặt thông số phức tạp là không cần thiết. Bạn chỉ cần cài đặt lưu lượng dòng khí mang, nhiệt độ và số lượng mẫu thiết bị sẵn sàng hoạt động.

874 USB Oven Sample Processor: Cũng giống như máy chuẩn độ, hệ chuẩn bị mẫu tự động này được điều khiển bằng phần mềm Tiamo. Chẳng hạn, thiết bị này ghi lại đường cong gia nhiệt của một mẫu không biết trước để xác định nhiệt độ tối ưu cho quá trình phân tích. Hơn nữa, thiết bị này có thể tự động thay đổi thuốc thử và công việc của bạn sẽ trở nên an toàn hơn, không tiếp xúc với những loại hóa chất độc hại.


Chưng cất với KF Evaporator

KF-Evaporator

Đới với một số mẫu, như dầu thô, nhựa đường, nhựa thông, nhựa resin hay terpenen, phương pháp chưng cất thông thường thì không áp dụng được.

Trong trường hợp này, thiết bị chưng cất KF Evaporator có thể được sử dụng. Một loại dung môi thích hợp được thêm vào mẫu, hỗn hợp này được đem đi gia nhiệt, hỗn hợp bay hơi sẽ được chuyển vào cốc chuẩn độ KF và được phân tích. Do mẫu không đưa trực tiếp vào cốc chuẩn độ, cặn bẩn trên cốc và điện cực được ngăn chặn.


Đồng hóa mẫu đối với mẫu rắn

Polytron

Nếu bạn cần phân tích mẫu rắn, bạn có thể sử dụng máy đồng hóa mẫu Polytron chất lượng cao.

Thiết bị này giúp bạn đồng hóa mẫu hoàn toàn và cho kết quả ổn định.


 

> tùy chọn có sẵn

 

Tài liệu

Brochure: 860 KF Thermoprep – Thermal sample preparation in Karl Fischer titration
Brochure: 885 Compact Oven Sample Changer
Brochure: 874 USB Oven Sample Processor
Brochure: KF Evaporator

Liên hệ


Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam

Vui lòng lựa chọn lĩnh vực hoạt động của bạn:*

Tin nhắn của bạn:*

Vui lòng nhập

Địa chỉ email của bạn*

Chức danh: ÔngTiến sỹGiáo sư

Tên*:

Họ*:

Công ty/Cơ quan*:

Địa chỉ:

Thị trấn/thị xã:

Tỉnh:

Mã bưu điện:

Quốc gia:

Số điện thoại:

Bạn có muốn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi?

Vâng, tôi muốn đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập mã số hiển thị:

captcha