tiBase – intelligent titration software

tiBase – phần mềm chuẩn độ thông minh

Products > Titration > Ti-Touch > tiBase – intelligent titration software

tiBase-CD

 

Lưu trữ dữ liệu và truy tìm dữ liệu gốc là những tính năng quan trọng trong phòng thí nghiệm hóa học hiện đại.

Metrohm cung cấp một giải pháp đáp ứng tất cả nhu cầu của bạn – tiBase: dễ sử dụng, phần mềm quản lý dữ liệu toàn diện.

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị của Metrohm như dòng Titrino plus hay Ti-Touch, khi đó bạn có thể lưu trữ kết quả, phương pháp và những thông số cài đặt trên máy tính với phần mềm tiBase.

Tính năng nổi bật

  • Truy tìm dữ liệu gốc
  • Quản trị dữ liệu mở rộng: chức năng nhập /xuất dữ liệu và tính toán lại kết quả
  • Bảo mật kết quả bằng chữ ký điện tử
  • Hệ thống linh hoạt: nhiều định dạng và chức năng lựa chọn máy chủ /máy con.

> tùy chọn có sẵn

Lưu trữ dữ liệu

tiBase-database

Phần mềm này giúp bạn lưu giữ kết quả chuẩn độ trên máy tính.

Kết quả được bảo mật, cho phép bạn truy nguyên tất cả thay đổi . Phần mềm không chỉ lưu giữ kết quả mà còn lưu giữ thông số cài đặt, phương pháp và thông tin cá nhân của người sử dụng.


Công cụ quản trị dữ liệu của bạn.

tiBase-reports

Ngoài tính năng lưu trữ, tiBase còn giúp bạn quản lý dữ liệu.

Phần mềm này sẽ rất thuận tiện cho công việc của bạn, bởi vì nó có thể tìm kiếm và lọc dữ liệu theo yêu cầu. Thêm nữa, tiBase giúp bạn lập ra báo cáo theo yêu cầu, cho bạn tự do lựa chọn những thông tin cần thiết.

tiBase có thể liên kết mạng máy chủ/máy con. Điều này cho phép bạn có khả năng quản lý dữ liệu quan trọng.


Xử lý lại dữ liệu

tiBase-data-reprocessing

Với tiBase, bạn có thể tính toán lại kết quả./strong>

Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn nhập lại khối lượng mẫu hay sử dụng công thức tính toán khác để tính kết quả.

Tất cả sự thay đổi về thông số và dữ liệu gốc sẽ được phần mềm lưu giữ lại – tiBase cho phép người dùng tự do thay đổi các thông số mà không lo bị mất dữ liệu gốc.


Bảo vệ dữ liệu

tiBase-signature

Dữ liệu lưu trữ trong tiBase hoàn toàn bảo mật.

Chức năng bảo mật với chữ ký điện tử 2 cấp. Khi kết quả được cài đặt bảo mật 2 cấp, nó được bảo vệ để chống lại các thủ thuật tác động từ bên ngoài.


Chuyển đổi dữ liệu

tiBase-import

Khi USB hay thẻ nhớ có chứa kết quả chuẩn độ được kết nối với máy tính có phần mềm tiBase thì dữ liệu này tự động chuyển vào.

Dữ liệu được xuất ra từ phần mềm tiBase có sẵn nhiều định dạng phù hợp với ứng dụng Microsoft Office


> tùy chọn có sẵn

Tài liệu

Brochure: tiBase

Liên hệ


Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam

Vui lòng lựa chọn lĩnh vực hoạt động của bạn:*

Tin nhắn của bạn:*

Vui lòng nhập

Địa chỉ email của bạn*

Chức danh: ÔngTiến sỹGiáo sư

Tên*:

Họ*:

Công ty/Cơ quan*:

Địa chỉ:

Thị trấn/thị xã:

Tỉnh:

Mã bưu điện:

Quốc gia:

Số điện thoại:

Bạn có muốn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi?

Vâng, tôi muốn đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập mã số hiển thị:

captcha